Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Trainee i Statnett

«Har du lyst til å bidra til digitalisering av kraftsystemet? Statnett har nå lyst ut sine traineestillinger med oppstart høsten 2020, og de ønsker studenter fra Delta! Søknadsfrist er 30. september.»