Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Summer internship i Yara

Lang liste med potensielle internships hos Yara. Ikke alle er like relevante, mest verdt å merke seg er:

  • Innovation & Patents (ingeniør/realfag)
  • Information and Cyber Security (Kryptologi)
  • Digital Production (ingeniør/realfag)
  • HESQ Security (ingeniør/realfag)