Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Sommerjobb i SAMBA og SAND 2019

Norsk Regnesentral ser på deg som er student som en viktig fremtidig ressurs, og vil gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Gjennom en sommerjobb hos oss får du en unik mulighet til å se hvordan vi jobber her ved NR, og samtidig knytte langsiktige kontakter.

NR søker 4-5 statistikere / matematikere

Norsk Regnesentral (NR) er nasjonalt ledende innen anvendt statistisk oppdragsforskning og har mer enn 50 års erfaring i å analysere, modellere og finne mønstre i store og små, strukturerte og ustrukturerte datasett. Vi er 65 forskere som jobber med statistisk modellering, maskinlæring og kunstig intelligens innen finans, energimarkedet, petroleum, geologi, jordobservasjon, klima, marine ressurser, medisin og transport.

Sommerjobbene er ved våre forsknings­avdelinger i statistikk, SAMBA (Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse) og SAND (Statistisk analyse av naturressurs­data).

Vi tilbyr inntil 5 sommerjobber til studenter med:

  • Motivasjon og lyst til å jobbe med utfordrende, anvendte problemstillinger
  • 3 eller 4 års relevante universitetsstudier
  • Faglig sterke resultater
  • Programmeringskompetanse i f.eks. R, Python, Matlab eller C++

Vi ønsker primært 4 uker fra medio juni 2019 og evt. inntil 2 uker i august. Andre tidspunkter kan også være mulig. Arbeidsoppgavene avhenger av aktuell oppdragsaktivitet i sommer. Dere vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere og få et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

Norsk Regnesentral holder til ved Blindern i Oslo. For nærmere informasjon om stillingene kontakt seniorforsker Clara-Cecilie Günther, 22 85 25 63 (SAMBA) eller forskningssjef Petter Abrahamsen, 2285 2640 (SAND).

Søknad med cv, vitnemål (også fra videregående) og attester sendes HR-kontoret som én pdf-fil til human.resources@nr.no innen 15.februar 2019.