Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Forskjellen på linjene

Hva er forskjellen på BMAT/BFY (Delta), FysMat (Nabla) og LUR (Spanskrøret)?

BMAT/BFY

Studiekodene BMAT og BFY representerer bachelorgrader i henholdsvis matematikk og fysikk. Disse gradene leder typisk videre til en mastergrad innenfor matematikk eller fysikk, men ettersom disse fagfeltene også er relevante for andre studier, har man muligheten til å begynne på andre mastergrader etter endt bachelorgrad.

Spør du studentene, vil nok de fleste svare at den største fordelen med BMAT/BFY er den store valgfriheten i fagplanene. Allerede fra 2.klasse har man muligheten til å ta flere valgfag. Noen starter på spesialiseringen med en gang, slik at man kommer dypt inn i fagfeltet allerede på bachelornivå, noen kjører et bredt løp der man lærer konsepter fra mange fagfelt, slik at man kan brukes til alt etter bachelorgraden, og noen blander bredde med spesialisering for god konseptforståelse innen mange felt. I all hovedsak har man mye frihet til å komponere sin egen fagplan, hvilket fører til at flere velger enkeltemner fra andre fagområder, slik som for eksempel datateknologi eller økonomi.

Grunnfagene til BMAT/BFY er gjerne mer abstrakt/teoretisk enn grunnfagene i andre studieretninger, hvilket fører til at man stiller mer forberedt til de tyngre matematikk-/fysikkfagene som kommer senere. Selv om de tyngste teorifagene ikke er direkte relevant for jobb utenfor akademia vil tankemåten, problemløsninger og konseptforståelse fortsatt være nyttige.

Les mer hos NTNU