Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Statistikk

Statistikk er en matematisk disiplin som dreier seg om å lære fra observerte data. Sannsynlighetsteori og stokastisk modellering er her viktige redskaper for å beskrive tilfeldighetene i de observerte fenomenene. Statistikk er et uunnværlig redskap innen mange fagområder, som medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. Fagtilbudet omfatter en blanding av teoretiske fag og fag der anvendelser og bruk av datamaskin er en viktig del.

Hva gjør en statistiker?

Som en statistiker jobber du med å samle inn og analysere data, teste kvaliteten av innsamlet data, bruke og utvikle statistiske hjelpemidler for å analysere data, kalibrere eller oppdatere produkter som allerede eksisterer, publisere resultater, og mye mye mer. En utdannelse innen statistikk gir deg muligheter både i og utenfor akademia. Statistikkgruppa ved NTNU er spesielt stor og satser mye på stipendiater.

Læringsutbytte

Tar du en utdanning innen statistikk ved NTNU lærer du flere statistiske metoder som anvendes i arbeidslivet. Blant annet hypotesetesting, lineær regresjonsanalyse, generaliserte lineære modeller, hierarkisk modellering, parameterestimering og ANOVA-tabeller for å nevne noen.

Jobbmuligheter

Kommer.

Anbefalte emner

I studiets oppbygging av statistikk står TMA4267 Lineære statistiske modeller som anbefalt emne for våren i 2. klasse (4. semester). Det som er anbefalt av både tidligere studenter og faglærer er at dette emnet kombineres med TMA4268 Statistisk læring. Disse to emnene samarbeider mye, da man i begge lærer kodespråket R. Koding og programmering er sentralt for statistikk, så det kan være lurt å ta fag som TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering (C++) og TDT4120 Algoritmer og datastrukturer. Da stiller du som statistiker sterkt med kunnskap om Python, R, C++ og algoritmer. Et fag som er obligatorisk for matematikkstudentene er TMA4120 Matematikk 4k. Selv om dette ikke er obligatorisk for statistikkstudenter er det sterkt anbefalt dersom man vil gå videre etter en bachelor. TMA4180 Optimering 1 er et anbefalt emne av høyere grads nivå, og da bør man først ha hatt Matematikk 4k.

Et forslag på studieplan kommer nedenfor. Legg merke til at vårsemesteret 2. året kan bli travelt, så det kan lønne seg å ta et perspektivemne her. I 3. året er det mye spillerom, og her kan du velge emner du synes er interessante. Her velger man gjerne emner fra det fagfeltet du kunne tenkt deg å kombinere med statistikk.

Det er 7 faggrupper innen statistikk ved NTNU:

  • Beregningsorientert statistikk
  • Biostatistikk
  • Industriell statistikk
  • Romlig statistikk
  • Statistikk og finans
  • Statistisk inferens
  • Statistisk læring

Det er også mulig å kombinere statistikk med medisin, da er spesielt TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder og TMA4315 Generaliserte lineære modeller anbefalt. Medisinsk statistikk er spennende, men dessverre er det få stillinger innen denne retningen.

 

Høst MA1101 EXPH0004
MA1201 ST1201 Valgfritt emne
MA1301 TMA4120 Valgfritt emne
TDT4110 TDT4120 Valgfritt emne
Vår MA1102 MA2501 MA2002
MA1202 Valgfritt emne
MA1103 Valgfritt emne
ST1101 Valgfritt emne Valgfritt emne

Jobber