Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Biofysikk og medisinsk teknologi

Dette er en artikkel om fagfeltet Biofysikk og medisinsk teknologi. Den er satt sammen av utdrag fra NTNU’s emneside, rekrutteringsbrosjyre for fagfeltet av NTNU og wikiside fra Linjeforeningen Nabla’s wikiside (se kilder nederst).

Om fagfeltet

Beskrivelse på NTNU sin emneside https://www.ntnu.no/studier/mtfyma/biofysikk :

Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk avbildning ved hjelp av ioniserende stråling, ultralyd og MR.

Utdrag fra rekrutteringsbrosjyre for studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi https://www.ntnu.no/documents/143156/0/BiofysikkRekrutteringsbrosjyre2018.pdf/1c65b56d-7328-4217-ad88-7bdddb9ad7c1 :

Biofysikere – brobyggere til en bedre fremtid

Biofysikk er en smeltedigel av flere tradisjonelle fagfelt. Her anvendes teknikker fra fysikken på biologiske problemstillinger. Som biofysiker med bakgrunnskunnskaper innen fysikk og biologiske fag, vil du kunne yte viktige bidrag til forbedring av vår totale livskvalitet.

Utviklingen av nye kunstige organer og behandlinger (bionanoteknologi)
Biofysikerne samarbeider med biokjemikere og medisinere i utviklingen av nye biologiske materialer som kan brukes i kunstige vev og organer som hjerte, lever, nyre, tarm.

Utviklingen av kunstig bukspyttkjertler som produserer hormonet insulin, har kommet lengst. Denne kunstige bukspyttkjertelen gjør det unødvendig for mennesker med sukkersyke å bruke sprøyter for å få nødvendig insulin.

Sykdommer kan skyldes feil i arvestoffet DNA. En fremtidig måte å behandle sykdommer på er å korrigere feil i DNAet. Biofysikerne bidrar aktivt i arbeidet med å lage systemer som kan transportere korrekt DNA inn i de syke cellene.

Helbreding av kreftpasienter
Over 10.000 nordmenn dør av kreft hvert år. Mange blir friske takket være en vellykket strålebehandling. Biofysikere spiller en avgjørende rolle i beregningen av stråledoser til kreftsvulsten, og arbeider med de fysiske og tekniske forutsetningene for gjennomføringen av strålebehandlingen.

En vellykket behandling bygger på detaljkunnskap om hvordan radioaktiv stråling påvirker menneskevevet. Biofysikernes utdannelse basert på fysikk og biologiske fag, gjør dem sentrale i dette tverrfaglige forskningsfeltet.

En reise i kroppens indre
Røntgen er den vanligste avbildningsmetoden for å stille medisinske diagnoser. Avbildning ved hjelp av ultralyd og magnetisk resonans er i de senere årene tatt i bruk ved sykehusene. Disse to teknikkene gir mer detaljert informasjon om kroppens indre uten skadelige inngrep, og bidrar til at legene stiller sikrere diagnoser.

Som biofysiker vil du få fagkunnskap både for å forstå virkemåten til slikt avansert medisinsk utstyr, og til å bidra til videreutvikling og forbedringer.

Sentrale fag

Se forslag til fagplan med sentrale fag

Utdrag fra rekrutteringsbrosjyre for studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi https://www.ntnu.no/documents/143156/0/BiofysikkRekrutteringsbrosjyre2018.pdf/1c65b56d-7328-4217-ad88-7bdddb9ad7c1 :

Den store tverrfagligheten er med på å gjøre fagfeltet ekstra spennende. Noe forenklet kan man si at fagfeltet med varierende grad av overlapping befinner seg i grenselandet mellom fysikk, instrumentering/teknologi, nanoteknologi, cellebiologi/ molekylærbiologi og medisin. Studentene vil derfor kunne velge mellom et bredt spekter av emner.

Den faglige spennvidden innen studieretningen kan illustreres ved følgende eksempler: Det kan dreie seg om numeriske simuleringer av biomolekyler hvor kravet til gode fysikk-, matematikk- og datakunnskaper er ufravikelige. Eller det kan dreie seg om utvikling av nye metoder innen medisinsk avbilding. Her vil gode kunnskaper innen instrumentering, signalbehandling og modellering, samt evne til å samarbeide tett med medisinske miljø være avgjørende faktorer. Andre vil for eksempel kunne arbeide med kartlegging av hvordan kreftceller reagerer på høyenergetisk stråling i kombinasjon med ulike typer cellegifter. Her vil gode kunnskaper innen biokjemi, og celle- og strålingsbiofysikk være viktig. Bionanoteknologi stiller biofysikere overfor nye utfordringer, som for eksempel innen utviklingen av biosensorer, kunstig vev og nanomedisin.

Arbeidsmarked

Bedrifter som jobber med dette fagfeltet 

Data fra rekrutteringsbrosjyre for studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi https://www.ntnu.no/documents/143156/0/BiofysikkRekrutteringsbrosjyre2018.pdf/1c65b56d-7328-4217-ad88-7bdddb9ad7c1 :

Nedenfor er en liste over noen arbeidsgivere. Dette viser bredden i jobbmarkedet.

Akershus Fylkeskommune, Akershus universitetssykehus, Aker Solutions, Arendal vgs, Bayer, Bjertnes vgs, BKK Nett AS, Clavis Pharma, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, DNV GL, Elkem Silicon Materials, Esso AS, FFI, FMC Technologies, Folkehelseinstituttet, Gentian Technology AS, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Helse Nord-Trøndelag HF, HiST, Høgskolen i Bodø, Høgskolesenteret i Rogaland, Invivosense ASA, Kreftregisteret, MRC Solberg & Andersen, NFR, NILU, Nordic Nanovector, Norsk Hummer, NTNU, OncoInvent, Oslo universitetssykehus, Patent- og varemærkestyrelsen (Danmark) Pronova BioPharma, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Risør vgs, Rolls-Royce Marine AS, Siemens, SINTEF, SINTEF Petroleumsforskning, Sparebank1, Stanford University, Statens strålevern, Statoil, St. Olavs Hospital, Sykehuset Østfold, Toll- og avgiftsdirektoratet, Ullevål sykehus, UNN Tromsø, Universitetet i Nordland

 

Hva ser bedriftene etter?

Høsten 2015 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere fys-mat studenter inkludert studenter ved Studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi. Se https://www.ntnu.no/documents/143156/0/BiofysikkRekrutteringsbrosjyre2018.pdf/1c65b56d-7328-4217-ad88-7bdddb9ad7c1.

Forslag til fagplan med sentrale fag

NTNU’s emneside

https://www.ntnu.no/studier/mtfyma/biofysikk:

Obligatoriske og anbefalte emner:

3. år høstsemester 
Biokjemi 1
Måleteknikk
Kvantemekanikk I
Optikk

3. år vårsemester 
Instrumentering
Cellebiologi/cellulær biofysikk
Statistisk fysikk
Valgbart emne

4. høstsemester 
Kjerne- og strålingsfysikk
Molekylær biofysikk
Komplementært emne 1
1 valgbart emne

4. år vårsemester 
Eksperter i team
3 valgbare emner

5. høstsemester
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
Komplementært emne 2

5. år vårsemester
Masteroppgave

Fra Nabla’s wikiside

Dette er tatt fra Nabla’s wikiside: https://nabla.no/wiki/fag/bio/. Tas gjerne med en klype salt.

Obligatoriske fag

3. år høst

TBT4102 Biokjemi 1

TFY4185 Måleteknikk

TFY4250 Kvantemekanikk I

TFY4230 Statistisk fysikk

3. år vår

TFY4190 Instrumentering

TFY4195 Optikk

TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk

I løpet av 4. klasse må en ta et ingeniøremne og et av de mulige K-emner.

4. klasse høst

TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

TFY4310 Molekylær biofysikk

MFEL1010 Medisin for ikke-medisinere

4. klasse vår

Eksperter i Team

5. klasse høst

Biofysikk fordypning

Valgbare fag

3. klasse vår

Fag som det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan er:

TBT4110 Mikrobiologi

TFY4345 Klassisk Mekanikk

TFY4205 Kvantemekanikk II

TFY4280 Signalanalyse

4. klasse høst

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

TBT4145 Molekylær genetikk

TDT4120 Algoritmer og datastrukturer

TFY4265 Biofysiske mikroteknikker

TMA4260 Industriell statistikk

TTK4160 Medisinsk billeddannelse

4. klasse vår

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

TFY4275 Klassisk transportteori

TFY4315 Strålingsbiofysikk

TFY4320 Medisinsk fysikk

Anbefalte ingeniøremner:

TKT4150 Biomekanikk

TTK4165 Signalbehandlingsmetoder i medisinsk billeddiagnostikk

TTK4170 Modellering og identifikasjon av biologiske systemer

Og fag det ikke tas hensyn til er:

TFY4235 Numerisk fysikk

TBT4130 Miljøbioteknologi

TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

 

Kilder

https://www.ntnu.no/studier/mtfyma/biofysikk

https://nabla.no/wiki/fag/bio/

https://www.ntnu.no/documents/143156/0/BiofysikkRekrutteringsbrosjyre2018.pdf/1c65b56d-7328-4217-ad88-7bdddb9ad7c1

 

Jobber