Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Anvendt matematikk

Faggruppe – Differensiallikninger og numerisk analyse

Faggruppen DNA, kort for differensiallikninger og numerisk analyse, tar for seg både rene og anvendte problemstillinger innenfor dette fagfeltet. Forskningsområdene til DNA gruppa er:

Partielle differensiallikninger

Partielle differensiallikninger brukes til å modellere fenomen som gasstrømmer i rør, vannbølger og aksjepriser.
Dette er et felt som startet med Isaac Newton og utviklingen av calculus, og har siden den tid hatt enorm utvikling. I dag er praktisk talt alle natruens lover uttrykkt som differensiallikninger. Sentrale spørsmål i studiet av PDEer er om det finnes løsninger, om løsningen er unik og om løsningen er stabil.

Numeriske metoder og differensiallikninger

De som forsker på numeriske metoder approksimerer løsninger av differensiallikninger for simmulering på datamaskiner. Takket være utviking innenfor dette feltet de siste ti årene har vi fått bedre værmeldinger, tryggere biler og fly, og vi kan forutsi omfanget av en tsunami før den treffer land.

Optimeringsteori

Optimeringsteori tar for seg problemer der hovedinteressen ligger i å finne de største eller minste verdiene av en funksjon, gitt bestemte betingelser. Slike problemer forekommer i flerfoldige fysiske modeller, men også i medisinske, geofysiske og økonomiske sammenhenger og i forbedrelse rundt tekniske systemer.

Bedrifter som ser disse tingene

Microsoft, Sintef, DNB, PST, DNV-GL, Statnett, Accenture, KPMG, Yara,
Shell, McKinsey Company, Norsk Regnesentral, Norges Bank, Aker Soulutions,
Arkwright Consulting, Metier OEC, If forsikring, EY, Cognizant, BCG Gamma,
BDO og Cisco.

Hva ser bedriftene etter?

Å forstå tall og hvordan man kan simulere virkeligheten gjennom blant annet differensiallikninger og numeriske løsninger av disse, gjennom analytisk tenkning og gjennom datamodeller gjør matematikere svært ettertraktet innenfor blant annet disse bransjene vi har nevnt over.

Hva man vil fokusere på kan man velge i mastergraden, der noen anbefalte emner innenfor anvendt matematikk er nevnt over. Et tips for å få jobbrelevant spesialisering kan være å skrive masteroppgaven i samarbeid med en bedrift eller offentlig institusjon. Dette gjør da at man får spesialisert seg i noe markedsrelevant, som kan gi lettere jobb senere.

Mange bedrifter ser også etter folk som kan å programmere, da blant annet i Python eller C++. Derfor har vi i den foreslåtte fagplanen lagt inn TDT4102 som et eksempel på dette. Evnen til å lære nye konsepter fort, til tross for at de er komplekse, er noe som også er ettertraktet av bedrifter innenfor mange forskjellige fagfelt.

En ting som er verdt å merke seg er at alt for få vet hva matematikere kan gjøre. Derfor må man som regel markedsføre seg grundig og gjerne tørre å søke på stillinger som ikke er utlyst.

Jobber

European Space Agency

Internship i ESA byr på mange forskjellige muligheter, ettersom man kan søke om å jobbe med ting som er relevant for studieretningen.

Spacemaker AI

Internship som data scientist for studenter med svært god matematisk forståelse, programmeringsferdigheter og interesse for å løse komplekse problemer.

BCG Gamma

Are you passionate about advanced analytics and would like to work on transformative projects for the world’s largest companies?

Forsvarets forskningsinstitutt

Sommerjobb som forsker innen enten matematikk eller fysikk. Mulighet å søke, selv for 1. års studenter.