Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Algebra

For siden  «anvendt algebra», sjekk fagretningen «kryptografi».

Abstrakt algebra omhandler for det meste studiene av strukturer som følger fra enkle aksomer. De algebraiske strukturene man ser på, er blant annet grupper, ringer, kropper, moduler og kategorier, samt teoremer som omhandler egenskapene til disse.

Sentrale fag

NTNU har mange fag innen abstrakt algebra, men om man går fullt inn for en mastergrad innen abstrakt algebra kan det være lurt å belage seg på et utvekslingsår for å få maksimal utnyttelse av alle årene.

Sentrale fag ved NTNU er: TMA4150 Algebra, MA3201 Ringer og Moduler, MA3202 Galoisteori, MA3203 Ringteori, MA3204 Homologisk algebra samt doktorgradsemnene MA8202 Kommutativ algebra, MA8203 Algebraisk geometri og MA8205 Representasjonsteori.

Læringsutbytte

Dersom man tar en mastergrad innenfor abstrakt algebra, lærer man mye om de fleste algebraiske strukturer, samt at man får god trening i å sette seg inn i nye abstrakte konsepter.

Mye av tankegangen man lærer gjennom rigorøs bevisføring er direkte overførbart til utfordringer innenfor programmering og problemløsning. Det å klare å sette seg inn i et problem, finne forskjellige tilnærminger samt å gjøre rede for alle tilfeller, er noe som kan være utfordrende, men også noe som man trenes kontinuerlig i gjennom utdanningen.

Jobbmuligheter

Som nyutdannet mastergradsstudent innenfor abstrakt algebra, er det flere ting man kan gjøre. Dersom man vil jobbe med noe som er direkte tilknyttet algebra, er en jobb innen akademia også en mulighet. Tankegangen bak algebraen kan blant annet brukes innenfor programmeringsrelaterte jobber, rådgivning-/konsulentjobber eller eventuelt som lærer. For å gjøre seg mer aktuell for næringslivet, må man fremme kunnskapen man har fra en mastergrad i algebra, ettersom mange ikke vet kunnskapen som algebraikere sitter inne med.

Jobber

Spacemaker AI

Internship som data scientist for studenter med svært god matematisk forståelse, programmeringsferdigheter og interesse for å løse komplekse problemer.

Forsvarets forskningsinstitutt

Sommerjobb som forsker innen enten matematikk eller fysikk. Mulighet å søke, selv for 1. års studenter.