Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Emner

Emnekode Navn Kortnavn
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi ExPhil
FY1001 Mekanisk Fysikk Mekfys
FY1003 Elektrisitet og magnetisme Elmag
FY2045 Kvantemekanikk I Kvante1
FY2450 Astrofysikk Astro
MA1101 Grunnkurs analyse 1 Analyse I
MA1102 Grunnkurs i analyse II Analyse 2
MA1103 Flerdimensjonal analyse FlerDim
MA1201 Lineær algebra og geometri LinAlg 1
MA1202 Lineær algebra med anvendelser LinAlg 2
MA1301 Tallteori Tallteori
MA2002 Bacheloroppgave i matematiske fag BachOppgave
MA2401 Geometri Geometri
MA2501 Numeriske metoder NumMet
MA3002 Generell Topologi GenTop
MA3150 Analytisk Tallteori Analytisk Tallteori
MA3201 Ringer og moduler RingMod
MA3202 Galoisteori Galoisteori
MA3203 Ringteori Ringteori
MA3204 Homologisk Algebra HomAlg
MA3402 Differensialformer på mangfoldigheter Difform
MA3403 Algebraisk Topologi I AlgTop I
MA3407 Introduksjon til Lie-teori Lie-teori
MA34xx Algebraic Topology II AlgTop II
MA8403 Advanced Topics in Topology Topology
Perspektivemne Perspektivemne
ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk
ST1201 Statistiske metoder StatMet
TBT4102 Biokjemi 1 Biokjemi
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering C++
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs ITGK
TDT4120 Algoritmer og Datastrukturer AlgDat
TEP4105 Fluidmekanikk Fluid
TFY4165 Termisk fysikk Termisk
TFY4185 Måleteknikk MålTek
TFY4190 Instrumentering
TFY4215 Innføring i kvantefysikk Innføring kvante
TFY4230 Statistisk fysikk StatFys
TFY4240 Elektromagnetisk teori ElMag teori
TFY4305 Ikkelineær dynamikk IkkeLin
TFY4345 Klassisk mekanikk Klasmek
TMA4120 Matematikk 4K 4K
TMA4140 Diskret matematikk DiskMat
TMA4145 Lineære metoder LinMet
TMA4150 Algebra Algebra
TMA4160 Kryptografi Krypto
TMA4165 Differensiallikninger og dynamiske systemer
TMA4170 Fourieranalyse Fourieranalyse
TMA4175 Kompleks analyse Kompleks analyse
TMA4180 Optimering 1 Optimering 1
TMA4185 Kodeteori Kodeteori
TMA4190 Introduksjon til topologi InTop
TMA4212 Numerisk løsning av differensiallikninger med differansemetoder Numeriske diff.likninger
TMA4215 Numerisk Matematikk NumMat
TMA4225 Analysens grunnlag Analysens grunnlag
TMA4230 Funksjonalanalyse Funksjonalanalyse
TMA4305 Partielle differensialligninger Partielle difflikninger
TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger Vitber
TMA4xxx Differensialtopologi DiffTop