Linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU

Yara

Yara er et av verdens største kjemiselskaper, hovedsaklig basert i Oslo og Porsgrunn.

Jobber

Summer internship i Yara

22-09-2019 Oslo Sommerjobb Yara

Lang liste med potensielle internships hos Yara. Ikke alle er like relevante, mest verdt å merke seg er: Innovation & Patents (ingeniør/realfag) Information and Cyber Security (Kryptologi) Digital Production (ingeniør/realfag) HESQ Security (ingeniør/realfag)